Ditt bästa val för en lyckad fest och till en vanlig vardag!

Vid ev. reklamation:

Ange:

  • ditt butiksnummer och kontaktuppgifter
  • Vilken produkt det, bäst före datum samt leveransdatum
  • Om möjligt bifoga gärna foto.
  • Vi önskar en tredjedel kvar av produkten. Detta för att vi ska kunna lämna produkt vidare för analys.

Vi följer sedan upp ärendet beroende på vad det är, efter rutin och återkopplar.